Chung cư Đại Thanh - Căn hộ giá rẻ dành cho người thu nhập thấp