Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Bộ Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh bao gồm 1 bản mô tả chung cư CT8, 1 tờ phiếu thu của chủ đầu tư, 1 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh. Chi tiết bộ hợp đồng như sau:

Vật liệu xây dựng Chung cư Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ Đại Thanh

Hợp đồng mua bán căn hộ CT8 Đại Thanh

Chung cư Đại Thanh - Căn hộ giá rẻ dành cho người thu nhập thấp